Javni natječaj tržnica

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, upravitelj tržnice Vodice raspisuje javni natječaj za davanje u zakup prodajnog mjesta na tržnici u Vodicama. 

Rok za dostavu ponuda je 28. veljače 2017.g. u 13,00 sati, zaključno.

Javni natječaj za davanje u zakup prodajnog mjesta tržnice Vodice

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Upravitelj tržnice Vodice raspisuje javni natječaj za davanje u zakup prodajnog mjesta na tržnici u Vodicama.

Rok za dostavu ponuda je 09.01.2017. godine do 11,00 sati, zaključno.

Bagatelna nabava usluge osiguranja za 2017 godinu

Na temelju točke IIc-članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti LEĆ d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim Ponuditeljem za nabavu usluge osiguranja, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Temeljem „Antikorupcijskog programa LEĆ d.o.o. 2015 – 2016“,  sukladno točki 1.5. Akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog programa, od ponuditelja u ovom postupku nabave ne traži se Izjava o integritetu, ali se očekuje  slijedeće:

(a) korektnost u postupku nabave;

(b) izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja kao što je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprimjerene prednosti koja može utjecati na postupak nekog zaposlenika)

Rok za dostavu ponuda je 22.12.2016. godine u 12,00 sati.

Obavijest o izmjeni cijene komunalne usluge

Od 1. studenog ove godine komunalna tvrtka LEĆ d.o.o. primjenjuje nove cijene svojih usluga, za koje je i Grad Vodice, nakon provedene zakonske procedure, donio zaključak o davanju prethodne suglasnosti.

Zatvaranje deponija Leć te početak odvoza i deponiranja otpada na Centar za gospodarenje otpadom Bikarac prouzročili su povećanje troškova  na koje se nije moglo utjecati. Sama cijena deponiranja otpada na CGO Bikarac je veća nego li je bila za deponiranje na deponiju Leć, a tu je i nekoliko drugih razloga koji su u konačnici doveli do povećanja ukupnog troška komunalne usluge. Naime, zbog veće udaljenosti narasli su troškovi goriva za prijevoz, a povećan je i  broj potrebnih kamiona za čije se održavanje sada, također, troši više sredstava. Udaljenost novog deponija prouzročila je i novu organizaciju rada koja uvjetuje i drugačiji raspored radnog vremena (smjenski rad, noćni rad…).

Zbog svega navedenog mijenja se cijena komunalne usluge sakupljanja i prijevoza te deponiranja komunalnog otpada, koja sada iznosi 192,00 kn/m3 umjesto dosadašnjih 170,00 kn/m3, a ova će se cijena početi primjenjivati s prvim danom studenog 2016. godine.

Izmjena cjenika komunalne usluge

Poštovani korisnici,

Temeljem čl. 24. st.5. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj: 41/14. i 110/15.) LEĆ d.o.o. obavještava potrošače o prijedlogu izmjene Cjenika komunalne usluge sakupljanja, prijevoza i deponiranja komunalnog otpada sa područja Grada Vodica i Općine Tribunj. Struktura cijene komunalne usluge u odnosu na sakupljanje, prijevoz i deponiranje komunalnog otpada mijenja se zbog povećanih troškova deponiranja na CGO Bikarac i predlaže se u jediničnom iznosu od 192,00 kn/m3. Struktura cijene  povećava cijenu komunalne usluge  sakupljanja, prijevoza i deponiranja komunalnog otpada za 12,94%. Izmjene bi se primjenjivale od 01. studenog 2016. godine.