Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, upravitelj tržnice Vodice raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, označenog kao - Poslovni prostor br.3. na tržnici u Vodicama 

Rok za dostavu ponuda je 10. travnja 2017.g.  u 12,00 sati, zaključno.

Javni natječaj za zakup prodajnih mjesta tržnice i ribarnice Vodice

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, upravitelj tržnice Vodice raspisuje javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnici u Vodicama (zelena tržnica i ribarnica)

Rok za dostavu ponuda je 17. ožujka 2017.g. u 14,00 sati, zaključno.

Javni natječaj tržnica

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, upravitelj tržnice Vodice raspisuje javni natječaj za davanje u zakup prodajnog mjesta na tržnici u Vodicama. 

Rok za dostavu ponuda je 28. veljače 2017.g. u 13,00 sati, zaključno.

Javni natječaj za davanje u zakup prodajnog mjesta tržnice Vodice

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Upravitelj tržnice Vodice raspisuje javni natječaj za davanje u zakup prodajnog mjesta na tržnici u Vodicama.

Rok za dostavu ponuda je 09.01.2017. godine do 11,00 sati, zaključno.

Bagatelna nabava usluge osiguranja za 2017 godinu

Na temelju točke IIc-članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti LEĆ d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim Ponuditeljem za nabavu usluge osiguranja, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Temeljem „Antikorupcijskog programa LEĆ d.o.o. 2015 – 2016“,  sukladno točki 1.5. Akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog programa, od ponuditelja u ovom postupku nabave ne traži se Izjava o integritetu, ali se očekuje  slijedeće:

(a) korektnost u postupku nabave;

(b) izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja kao što je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprimjerene prednosti koja može utjecati na postupak nekog zaposlenika)

Rok za dostavu ponuda je 22.12.2016. godine u 12,00 sati.