Javni natječaj za nabavu poštanskih usluga

LEĆ d.o.o. objavljuje natječaj za nabavu poštanskih usluga

Ponovljeni javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

LEĆ d.o.o. ponavlja javni natječaj za sezonske poslove - pomoćni evidentičar

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

LEĆ d.o.o. raspisuje javni natječaj za sezonske poslove - pomoćni radnik na reciklaži

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

LEĆ d.o.o. raspisuje javni natječaj za sezonske poslove - pomoćni evidentičar

Tekst natjecaja

Javni natječaj za nabavu usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

LEĆ d.o.o. objavljuje natječaj za nabavu usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja