Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Temeljem Pravilnika o radu Poslodavac LEĆ d.o.o. raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - SEZONSKI RADNIK EVIDENTIČAR NA ROK OD MJESEC DANA; MJESTO RADA: VODICE, TRIBUNJ

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 25. srpnja 2016. godine u 10,00 sati.

Odluku o izboru donosi Poslodavac.

Ispravak troskovnika u postupku nabave poštanskih usluga

LEĆ d.o.o. u postupku bagatelne nabave poštanskih usluga objavljuje ispravak troškovnika.

Troškovnik se mijenja u st. 1. - umjesto "pismo do 2 kg" treba stajati pismo do 50 g.

Bagatelna nabava usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Temeljem članka 12.  Pravilnika o nabavi roba, radova i/ili usluga male vrijednosti – bagatelna nabava,  LEĆ d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. srpnja 2016. godine u 11,00 sati. Kriterij odabira je najniža cijena.

Ponuditelji su obvezni u ponudi dostaviti ispunjen i ovjeren troškovnik, kao i sve priložene izjave.

Bagatelna nabava poštanskih usluga

Temeljem članka 12.  Pravilnika o nabavi roba, radova i/ili usluga male vrijednosti – bagatelna nabava,  LEĆ d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu poštanskih usluga

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. srpnja 2016. godine u 10,00 sati. Kriterij odabira je najniža cijena.

Ponuditelji su obvezni u ponudi dostaviti ispunjen i ovjeren troškovnik, kao i sve priložene izjave.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Temeljem Pravilnika o radu Poslodavac LEĆ d.o.o. raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - POVREMENI SEZONSKI POSLOVI; MJESTO RADA: VODICE

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 09. lipnja 2016. godine u 13,00 sati

Odluku o izboru donosi Poslodavac.