Na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/2011) i članka 20 stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodna novine broj 172/03,  144/10, 37/11 i 77/11) Leć d.o.o.  objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.


Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 9., Vodice, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
Izjava odgovorne osobe i ovlaštenih predstavnika LEĆ d.o.o. kao javnog naručitelja: