Šinka Poljičak
1922.-2017.

petak, 23.06.2017. u 18,00 sati
Gradsko groblje Vodice

Viktor i Mišel Katinić
2009. - 2017. ; 1984. - 2017.

Utorak, 20.06.2017.g. u 17,30 sati, te u 18,00 sati za Viktora
Gradsko groblje Vodice

Borislav Jukić
1946. - 2017.

petak, 02.06.2017.g. u 17,00 sati
Gradsko groblje Vodice

Tonka Fržop ud. Nikole
1926. - 2017.

četvrtak, 01.06.2017.g. u 17,00 sati
Gradsko groblje Vodice

Slavko Skočić pok. Josipa
1948. - 2017.

srijeda, 24.05.2017.g. u 17,00 sati
Gradsko groblje Vodice

1 - 5 / 17 Slijedeća >