Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, upravitelj tržnice Vodice raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, označenog kao - Poslovni prostor br.3. na tržnici u Vodicama 

Rok za dostavu ponuda je 10. travnja 2017.g.  u 12,00 sati, zaključno.