Temeljem članka 12.  Pravilnika o nabavi roba, radova i/ili usluga male vrijednosti – bagatelna nabava,  LEĆ d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. srpnja 2016. godine u 11,00 sati. Kriterij odabira je najniža cijena.

Ponuditelji su obvezni u ponudi dostaviti ispunjen i ovjeren troškovnik, kao i sve priložene izjave.